Zemědělský den v Sověticích

V areálu zemědělského družstva v Sověticích proběhl dne 2. června 2023 tradiční Zemědělský den. Kromě stánku krajské centrály cestovního ruchu zde své produkty, služby či dovednosti prezentovalo skoro pět desítek dalších organizací.

Královéhradecký kraj se tentokrát prezentoval novou brožurou Po stopách tradičních řemesel, která turisty seznamuje s 22 místy v kraji, kde si lidé mohou vyzkoušet tradiční řemesla. Za navštívení daného místa z brožury obdrží samolepku do hrací karty. Po nasbírání minimálně 5 samolepek z daných míst, mohou lidé zaslat hrací kartu na krajskou centrálu cestovního ruchu do Hradce Králové a obdrží poštou malý řemeslný dárek.

„Cílem této hry je oživení starých a již pomalu zapomenutých řemesel, a to nejen pro děti, ale také pro dospělé,“ prozradila Petra Bednářová z KHK CCR.

Tři školáci základní školy se snaží poznávat hrady a zámky Královéhradeckého kraje.

Pro žáky a studenty základních a středních škol byly letos připraveny dva nové poznávací kvízy. V prvním museli poznat správný hrad či zámek, ve druhém poté dané řemeslo podle ikony. „S poznáním hradů a zámků si většinou poradili, někdy sami, někdy za pomoci našich brožur. Poznání řemesel bylo větším oříškem a to i pro dospělé. Ukazuje se tedy, že vydání nové publikace, která má za cíl stará řemesla opět oživit byl krok správným směrem,“ doplnila Anna Nováková.

Součástí dne byla také chovatelská přehlídka plemenic ze zemědělských podniků, představení středních škol zaměřených na zemědělství či myslivost, edukační programy pro děti či prezentace a ochutnávka regionálních produktů. Akce se konala pod záštitou Rady Královéhradeckého kraje za přítomnosti radních KHK.

Před stánkem stojí moderátor a kameraman z Východočeské televize.