Skip to content

O centrále

Královéhradecký kraj je atraktivní region se spokojenými obyvateli a velkým potenciálem pro cestovní ruch. Kraj respektuje principy udržitelného rozvoje.

Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu, p. o. je destinační společnost založená Královéhradeckým krajem. Mezi její poradní orgány patří oblastní destinační společnosti, města a obce a profesní organizace.

Hlavní činnosti centrály jsou:
Zajišťovat pro Královéhradecký kraj marketing v oblasti cestovního ruchu.
Spolupracovat při tvorbě a provádění destinačního managementu v regionu.
Prosazovat společné zájmy s poradními orgány v oblasti rozvoje cestovního ruchu.

Partneři

Logo KHK_standard
Wolkerova 616
Hradec Králové
500 02
info@ccrkhk.cz