Vojenská historie Královéhradeckého kraje uchvátila mezinárodní novináře

Do Královéhradeckého kraje zavítala na pozvání Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu mezinárodní skupinka deseti novinářů. Tématem třídenního press tripu, který byl financován z Ministerstva pro místní rozvoj, byla bohatá vojenská historie našeho kraje.

Press trip byl tematicky rozdělený do tří dnů: od období barokních pevností Hradce Králové a Josefova k prusko-rakouské válce roku 1866 až k prvorepublikovým opevněním. Odborného výkladu se ujal vedoucí oddělení Muzeum války 1866 při Muzeu východních Čech v Hradci Králové Jan Hrubecký.

Mezi účastníky byli kromě redaktora z české History revue také dva novináři ze Slovenska, pět účastníků z polských médií a po jednom litevském a lotyšském žurnalistovi. Překladatelka Natálie Raclavská zajišťovala tlumočení pro většinu účastníků z Polska, resp. z Litvy, pan Hrubecký individuálně překládal do angličtiny novináři z Lotyšska.

Program začal v Hradci Králové, který byl představený coby pevnostní město. Další zastávkou byl hrob vůbec prvního československého legionáře na Pouchově a nakonec barokní podzemí Josefov. Druhý den se točil kolem fenoménu roku 1938, začátku 2. světové války z pohledu československého mezinárodního práva. Proběhla exkurze tvrzí Hanička a Dobrošov, kde se velkým diváckým úspěchem stal dokument natočený pro potřeby expozice tvrze, a pěchotního srubu Březinka. Třetí den byl věnován prusko-rakouské válce, návštěvě expozice Muzea Boženy Němcové v České Skalici a bojišti největší polní bitvy v českých zemích, bitvy u Hradce Králové.

Jan Hrubecký průběh hodnotil kladně a byl vděčný, že se mohl novinářské cesty jako průvodce účastnit. ,,Hlavním poselstvím bylo vylíčit region východních Čech coby oblast, jejímž společným jmenovatelem v oblasti regionálních dějin je vojenství a poukázat na jistá prvenství či unikáty, které zde můžeme nalézt,“ řekl a dodal: ,,Těším se na další spolupráci, jelikož jak účastníci, tak realizační tým projevují velkou radost a spokojenost z vydařeného počinu.“

,,Z mého pohledu byl tento vojenský press trip velice vydařený a potvrdili nám to i samotní účastníci. Velmi se o to zasloužil pan ředitel Hrubecký díky svému poutavému výkladu a nadšení pro vojenskou historii,“ zhodnotil třídenní novinářskou cestu Jan Špelda z Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu.

Podle Jaroslava Valenty, šéfredaktora Historické revue vydavatelství SME, se jednalo o nejzdařilejší press trip, kterého se účastnil. ,,V Čechách i na Moravě jsem absolvoval několik press tripů, ale tenhle byl nejlepší – ať už zvolenou tematikou, ale především programem a odborným výkladem. Byl to zážitek!“ uvedl.

Redaktor History revue Filip Krumphanzl také neměl k akci žádné výtky: ,,Press trip byl opravdu dobře zorganizovaný a nabitý cennými zážitky a informacemi. Zejména pan Hrubecký hovořil velmi poutavě a i ostatní členové organizačního týmu byli velmi milí a nápomocní. Oceňuji i výběr hotelů a restaurací, jimž rovněž nebylo co vytknout,“ řekl.

Press trip pro novináře – vojenská historie, který se konal od 17. do 19. října 2022, byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.