Pojďme diskutovat o Zvičině!

Nezisková organizace Podkrkonoší žije, z.s. uspořádala studentský workshop za účasti dvou pražských vysokých škol s cílem oživit a rozpohybovat známý vrch Zvičina. Pokud i vy máte ke Zvičině, nejvyššímu vrcholku Podkrkonoší, co říct, pošlete svoje náměty.

Workshop byl součástí realizace projektu Oživení vrchu Zvičina podpořeného grantem Nadace Via.  Na realizaci projektu se podíleli studenti Fakulty Architektury ČVUT a UMPRUM v Praze. Jejich návrhy jsou určeny především k zamyšlení a k diskusi, mají klást další otázky a podněty, které mohou být rozpracovány v pokračovacím workshopu na přelomu března a dubna.

Hlavním cílem workshopu bylo přilákat místní, aby se více zajímali o veřejný prostor, podíleli na zlepšování sousedských vztahů a vytvářeli si hlubší vztah ke krajině, ve které žijí. Ve druhé fázi dojde k vyhodnocení toho, co je místními vlastně žádané a co naopak nechtěné. Výstupem, tedy reálným řešením, byl mohly být například sportovně-volnočasové aktivity s přihlédnutím k tradicím turistiky a sportu na Zvičině a jejím přírodním zajímavostem.

Projekt, který má za cíl zlepšit vnímání vrchu Zvičina u veřejnosti, chce k tématu přitáhnout zástupce kraje a místních samospráv, ale také odborníky z oblasti péče o krajinu, průzkumu a ochrany vodních zdrojů nebo lesního hospodářství. Na zapojení těchto odborníků je však třeba vybrat určitý finanční obnos, přispívat skrze otevřenou transparentní dárcovskou výzvu na platformě https://www.darujme.cz/projekt/1205413.

Pokud i vy máte ke Zvičině co říct, posílejte svoje náměty a nápady do 28. února 2022 na e-mail DMO Podkrkonoší info@podkrkonosi.eu. Stručný přehled výstupů workshopu je k dispozici na webu projektu: www.zvicina.napady.net.

Oživení vrchu Zvičina