O jaké brožury mají turisté největší zájem?

Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu ve spolupráci s informačními centry v kraji udělala v průběhu prosince průzkum ohledně vydávaných brožur, respektive jejich oblíbenosti u turistů a návštěvníků kraje.

Pracovníci informačních center dle svých dlouholetých zkušeností odpovídali na tři jednoduché otázky, které vycházely ze seznamu tiskovin, jenž vydával Královéhradecký kraj v minulých letech:

  1. Jaké brožury byly z pohledů turistů nejoblíbenější?
  2. O jaké brožury naopak není zájem?
  3. Jaké tiskoviny v nabídce nejsou a turisté by je uvítali?

Mezi nejoblíbenější tiskoviny se řadí především mapy, kterým sekundují brožury s tipy pro rodiny s dětmi, letními výlety, československým opevněním a motoprůvodcem. Nejméně oblíbené jsou brožury s výčtem kulturních akcí a nejvíce turistům scházejí tiskoviny o skalních městech, rozhlednách, gastroprůvodce a obecně publikace v jazykových mutacích.

Výsledky tohoto průzkumu jsou znázorněny v infografikách níže. Celého šetření se zúčastnilo 30 % informačních center (certifikovaných i necertifikovaných), jejichž pracovníci vybírali ze seznamu 54 publikací, které Královéhradecký kraj vydával v minulých letech a jejichž část je stále k dispozici v krajském skladu.

Průzkum KHK CCR, nej brožura
Průzkum KHK CCR, nejméně oblíbené brožury
Průzkum KHK CCR, nové brožury