Jednání s příznivci vojenské historie

Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu uspořádala setkání se správci vojenských opevnění v kraji, při kterém byli přítomní také zástupci DMO Orlické hory a Podorlicko, Krkonoše a Kladské pomezí, zástupci Muzea východních Čech a Muzea a galerie Orlických hor a zástupci Královéhradeckého kraje v čele s náměstkyní hejtmana Martinou Berdychovou. Toto online setkání příznivců vojenské historie navazovalo na setkání z června loňského roku, které proběhlo v Dobrošově.

Během hodiny a půl se probralo několik stěžejních témat. Paní náměstkyně představila záměr Národního programu podpory cestovního ruchu (NPPCR). Z něho má být mimo jiné financovaný videospot na téma vojenská historie a presstrip pro tuzemské i zahraniční novináře. Také informovala o rekonstrukci pevnosti Dobrošov, kterou Královéhradecký kraj od roku 2015 vlastní. Návštěvníkům se opravený objekt otevře na přelomu letošního dubna a května.

Pan ředitel Martin Soukup představil nově zřízenou Královéhradeckou krajskou centrálu cestovního ruchu, p. o. a její činnost. Dále nabídl správcům vojenských opevnění možnost propagace na marketingových kanálech krajské centrály a současně navrhl vytvořit pracovní skupinu, která by úzce spolupracovala na krajské kampani pro rok 2023.

Jednou z činností Královéhradecké krajské centrály je tisk a distribuce krajských propagačních tiskovin. Proto pan ředitel Soukup vyzval přítomné správce opevnění, aby mu poslali svůj názor na brožuru “Zpřístupněné objekty čs. opevnění v kraji“, případně na její dotisk.

Druhá část jednání se nesla v režii samotných správců a zřizovatelů opevnění. Ti stručně promluvili o návštěvnosti svých objektů, o problémech, kterým čelí a se kterými by potřebovali pomoct apod.

Setkání opevnění