Kladské pomezí má nové logo!

K pětadvacetinám své existence si společnost destinačního managementu Kladské pomezí nadělila nové logo. Jeho autorem je Jan Flieger, který ztvárnil i logo původní, které se používalo už od roku 2009.

Potřeba vzniku nového loga se objevila při tvorbě nové marketingové strategie. Ta již reflektuje změnu území Kladského pomezí, od kterého se oddělilo Broumovsko. Cílem bylo vytvořit logo budoucnosti se živější zapamatovatelnou grafickou podobou, charakterizující cíle, kterých chce organizace dosáhnout. Kladské pomezí se stále více orientuje na on-line marketingové aktivity a její prioritou je také soustavné zkvalitňování služeb vůči svým partnerům. Dalším záměrem bylo také to, aby se výrazně odlišovalo od všech ostatních krajin České republiky. Má zdůrazňovat jedinečnost místa, evokovat vstřícnost při návštěvě i opakovaném pobytu, ale také odrážet vodní nádrž Rozkoš, která se stává hlavním motivem celého vizuálního stylu a marketingové komunikace Kladského pomezí jako jeden z nejvýraznějších krajinných prvků celého regionu, s přesahem na téma vody obecně (řeky, lázně, vodní sporty).

Nové logo bylo schváleno správní radou jako oficiální logo turistické oblasti Kladské pomezí. Poprvé se s ním můžete setkat v novém turistickém časopise „Léto v Kladském pomezí“, který nahrazuje původní turistické noviny. Těšit se můžete na nový formát, papír i celý grafický vizuál. Postupně bude následovat přeměna dalších výstupů včetně on-line komunikace, která bude doplněna o nový slogan.

Jak popisuje logo jeho autor?

„Logo je vhodné pro tištěnou, ale zejména pro elektronickou prezentaci. Je moderní, dynamické, živé, organické, animovatelné, hravé, zábavné, poutavé, atraktivní, snadno identifikovatelné, zapamatovatelné, odlišné a lehce kontroverzní. Tvarově, barevně, textově i prostorově je plně variabilní.

Téma a symbolika, kterou vyjadřuje: abstrakce vody (Rozkoš), turistických tras, cyklotras, cest, objevování, toulání a návratů…“

Ondřej Kafka, Unie grafického designu:

„Dosavadní logo se symbolem jakési hvězdy ze šesti „bumerangů“ nebylo špatné, ale působilo již poněkud konzervativně a staticky. Nové logo je modernější, dynamičtější a zajímavější (a tím i zapamatovatelnější).

Vizuální identita společnosti v novém návrhu (autor Jan Flieger BIOGRAPH) stojí na abstraktním symbolu z loga, vyvedeném z jedné spojené (nekonečné) linky (symbolika cest atd.). Celková kompozice značky je pak kombinovaná, nestandardně, ale centrálně řešená, kdy přes symbol je na osu umístěn název z bezpatkového písma. Přesto je díky světlému odstínu modré nápis dostatečně kontrastní a čitelný.

V aplikacích vizuálního stylu se symbol z loga používá jako dekorativní prvek i bez nápisu, zvětšený nebo na spad (oříznutý, ven z plochy). Velmi přínosné v praktickém užití může být i naznačená možnost variability loga, kdy symbol může měnit tvar (nejen při animaci) a být tak „živý“. Symbol funguje velmi dobře jak v po­zitivu, tak v negativu, nebo i umístěný na tmavou plochu.“