15 let se značkou Regionální produkt Český ráj

Sdružení Český ráj certifikuje výrobky splňující stanovená hodnoticí kritéria a koordinuje celý projekt již patnáctým rokem. Od založení značky v roce 2007 se o její udělení ucházela již stovka zájemců. Při hodnocení produktů se zohledňuje především skutečný původ výrobku v regionu, originalita, ekologická šetrnost a podíl ruční práce. „Certifikace se konají dle zájmu výrobců, většinou na jaře a na podzim, jednou za dva roky musí nositel značky obhájit svou žádost a formou recertifikace získat značku i na další období,“ přibližuje Jitka Kořínková ze Sdružení Český ráj.

V březnu proběhlo v Turnově jarní kolo certifikace regionálních výrobků Českého ráje. „Hodnoticí komise zasedla k certifikaci z důvodu pandemie po více než dvou letech společně s žadateli u jednoho stolu. O udělení značky pro své produkty se ucházeli skláři, chovatelka včel a výrobci piva,“ říká Jitka Kořínková.

Certifikáty pak byly nositelům značky slavnostně předány PhDr. Vladimírou Jakouběovou na Staročeských trzích v Turnově v sobotu 28. května v rámci předávání osvědčení Nositel tradice.

Úspěšní žadatelé, kterým byla pro jejich výrobky nově propůjčena značka Regionální produkt Český ráj jsou:

Eva a Karel Urbanovi z Hubálova

Rodinná firma Urbanglass působí na trhu od roku 1991. Tradiční železnobrodské figurky tváří u plynového kahanu z tyčoviny výhradně českého výrobce. Vznikají postavičky a předměty nejrůznějších tvarů, barev a velikostí. Manželé se též prezentují rozsáhlými soubory betlémů ve stálých sbírkách muzeí po celé republice. Kromě figurek nejrůznějších zvířátek a postaviček, dokáží za skla vyrobit téměř cokoliv. V menším měřítku se věnují také výrobě vinutých perlí a následné tvorbě nejrůznějších šperků z nich.

Jolana Stáňová z Malé Skály

Paní Stáňová se pustila do včelaření v roce 2014 s podporou zkušeného včelaře. Spolupracuje s Lídou Vondrovou v její zahradě Bylinky z ráje na Sněhově. Zde v blízkosti levandulových záhonů založila novou včelnici. Jejími produkty jsou med, propolis a vosk. Při včelaření paní Jolana zohledňuje přirozené procesy v celoročním rytmu života včelstva. Věnuje se také vzdělávací činnosti – nabízí programy pro školy, vede včelařský kroužek a poskytuje konzultace začínajícím včelařům.

Řemeslný pivovar Lomnice nad Popelkou

První zmínky o zdejším pivovaru a sladovně se datují k roku 1462. Během třicetileté války spadal pivovar pod přímou kontrolu frýdlantského vévody Albrechta z Valdštejna, který osobně kontroloval kvalitu lomnického piva. V současné době minipivovar v Lomnici nad Popelkou od roku 2016 vaří piva nefiltrovaná a nepasterizovaná dle standardních pivovarských postupů a ze základních surovin (slad, chmel, voda, kvasnice). Vaří jak piva tradiční (ležáky), tak i speciály typu Ale, Stout či Sour. Pivovar provozuje též kamennou prodejnu, občerstvovací pivní zahrádku a také e-shop pro zákazníky z celé republiky.

S regionálními produkty se lze obvykle setkat především na trzích a jarmarcích. Můžete si na nich nejen zakoupit kvalitní výrobky, ale také se seznámit s jejich výrobci a nahlédnout do tajů výroby prostřednictvím ukázek či workshopů. Mnozí producenti nabízí také možnost exkurzí ve svých dílnách. Čím dál častěji lze regionální produkty zakoupit také v menších kamenných obchodech.

Další informace najdete na www.regionalniprodukt.cz