Spolupráce KHK s DOT úspěšně pokračuje

Během dvou měsíců se 28. dubna 2022 na Kuksu uskutečnilo již třetí setkání zástupců polského Dolnoslezského vojvodství a Královéhradeckého kraje. Organizátorem setkání bylo Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM a přizváni byli zástupci Pardubického, Libereckého a Olomouckého kraje, s nimiž polský region také sousedí. Byl naplánován společný projekt, který by měl být realizován s finanční podporou programu přeshraniční spolupráce Interreg Česká republika-Polsko.

Předmětem spolupráce bude společná práce na propagaci hradů zámků v obou územích. Projekt naváže na úspěšně zrealizovanou první etapu, do níž bylo zapojeno 17 hradů a zámků na polské straně a 25 v Pardubickém a Královéhradeckém kraji.

„Spolupráce s polskou stranou si nesmírně vážíme. Navzdory tomu, že všechno probíhá velmi rychle, všechna jednání provází přátelská a klidná atmosféra. Přestože na území našeho kraje už do projektu bylo zapojeno 13 objektů, máme spoustu dalších, které by o tuto spolupráci měly zájem,“ říká Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana. Kromě ní se za hostitelskou stranu setkání účastnil ředitel Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu Martin Soukup.

Za Dolnoslezskou organizaci cestovního ruchu mluvil její ředitel Jakub Feiga: „Dolní Slezsko a Královéhradecký kraj jsou velmi atraktivními turistickými oblastmi a jsem rád, že už nyní máme mnoho spojení ulehčujících jejich vzájemné poznávání. Skvělým příkladem je vlakové spojení Dolnoslezských železnic z Adršpachu do Wrocławi. Brzy bude v Polsku dokončena rychlostní komunikace S3, což také pomůže cestovnímu ruchu. Proto se subjekty z Královéhradeckého kraje přemýšlíme o vytvoření společných produktů cestovního ruchu, jako je např. Stezka hradů a zámků. Těší nás velká otevřenost novým myšlenkám, se kterou se zde setkáváme.“

Cílem projektu je, aby polský i český turista věděl o hradech a zámcích na obou stranách hranice. Každý region bude mít svou vlastní webovou stránku propagující projekt, hrady a zámky se zde budou prezentovat prostřednictvím kvalitních fotografií a video spotů. Všechny weby bude spojovat shodná vizuální identita. Součástí projektu budou i soutěže pro návštěvníky hradů a zámků. Podmínkou účasti v projektu je například dostatečně dlouhá sezóna, během které je objekt přístupný veřejnosti, a odpovídající zázemí. Partnerské regiony spojuje i další zájem – přilákat pozornost návštěvníků i k památkám, které jsou na okraji zájmu nebo návštěvníky opomíjené.

Příprava společného projektu se o další krok posune 29. června, na kdy je naplánováno setkání na polské straně, v jednom z mnoha hradů a zámků poblíž hranic.