Soutěž o nejlepší webové stránky obce

Města a obce z Královéhradeckého kraje se zapojily do tradiční soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí.

Soutěž se koná již od roku 1999 a do letošního krajského kola se přihlásilo 15 obcí (konkrétně 9 měst a 6 obcí). V krajském kole hodnotilo kritéria 5 kvalifikovaných porotců, byli mezi nimi zástupci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu a Univerzity Hradec Králové. Každý porotce hodnotil 3 kritéria z celkových 5.

,,Při hodnocení jsem uplatnila nejen své zkušenosti z cestovního ruchu (například při hodnocení podkritéria turistické a kulturní informace), ale také zkušenosti z pozice zastupitelky obce,“ uvedla k tomu Anna Chvátalová, manažerka kongresové turistiky z KHKCCR.

,,Obecně mě potěšila vysoká míra kvalitní responzivity, protože trend dnešní doby je jasně dán: mnoho online operací se odehrává právě na mobilních telefonech, je to známka toho, že i municipality jdou v tomto ohledu s dobou a snaží se přiblížit mladým lidem Královéhradeckého kraje,“ dodala Anna Chvátalová.

Vyhodnocení krajského kola proběhne 4. 5. 2022 v nové přístavbě  Muzea východních Čech v prostoru Gayerových kasáren v Hradci Králové.

Více informací najdete na webu: https://www.zlatyerb.cz.