Setkání regionálních filmových kanceláří

Na filmovém festivalu Finále Plzeň proběhlo tradiční setkání českých regionálních filmových kanceláří, které svolala Czech Film Commission (CFC). Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu, která se spolu s Destinační společností Východní Čechy podílí na činnosti East Bohemia Film Office (EBFO), se jej také zúčastnila.

,,Setkání se zástupci všech regionálních filmových kanceláří (nezúčastnili se pouze ti z Karlovarského a Jihomoravského kraje) a s Pavlínou Žipkovou, národní filmovou komisařkou z CFC, hodnotím jako velice přínosné. Vyměnili jsme si během něj spoustu zajímavých postřehů, které pramení z naší činnosti a ze spolupráce s lokačními manažery nebo produkčními,“ uvedla k tomu Michaela Cápová, která má EBFO za krajskou centrálu na starosti.

Na druhou část jednání dorazil také Přemysl Martinek, manažer regionálních fondů z Asociace producentů v audiovizi (APA), který nastolil důležité téma: nutnost dotačního titulu nebo filmového fondu pro filmové pobídky, který jednoznačně přiláká filmaře k natáčení do toho daného kraje.

Regionální filmové kanceláře podporují prostřednictvím spolupráce s filmaři ekonomiky jednotlivých krajů. Její činnost spočívá v aktualizaci databáze zajímavých a dostupných film-friendly lokací, zajišťuje jejich obhlídky, zprostředkuje kontakt s jejich majiteli či provozovateli a v neposlední řadě také propaguje samotné natáčení na svém území.

East Bohemia Film Office je neziskovou regionální filmovou kanceláří založenou na základě spolupráce Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu a Destinační společnosti Východní Čechy. Úkolem kanceláře je působit jako kontaktní místo pro nejrůznější audiovizuální společnosti, které se zabývají produkcí filmů, televizních pořadů, reklamních a hudebních spotů a dalších audiovizuálních děl ve východních Čechách.