Krajská centrála rozjíždí pilotní projekt s kompostovacími toaletami

Na konci září zavítaly zaměstnankyně Královéhradecké krajské centrály cestovní ruchu, p.o. do Prachovských skal, kde se sešly se správcem skal Dominikem Feštrem. Tématem setkání bylo vytipování míst vhodných pro umístění kompostovacích toalet v daném území.

„Prachovské skály, stejně jako každé jiné turisticky navštěvované místo, trpí v letních měsících pod náporem turistů, kteří řeší situaci, kam si v lese odskočit na toaletu. My v centrále se snažíme jít s dobou a ukázat turistům, že si mohou zajít na toalety i v lese, a přitom nepoškodit životní prostředí,“ uvedla Petra Bednářová, která se v krajské centrále zabývá udržitelným a šetrným cestovním ruchem.

Cílem Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu ve spolupráci se Sdružením Český ráj, z.s. je vytvořit síť kompostovacích toalet. „Jako první jsme si vybrali lokalitu Českého ráje, a to z důvodu, že se Český ráj dlouhodobě zaobírá tématikou lidského znečištění přírody exkrementy. V pilotním projektu se počítá s výstavbou dvou takovýchto ekologických záchodků,“ dodává projektová manažerka Lenka Skrbková.

Setkání proběhlo ke spokojenosti všech stran. Cílem je nyní spolupracovat tak, aby se pilotní projekt kompostovacích toalet mohl v Prachovských skalách rozběhnout již v nadcházející sezóně 2023.