Krajská centrála rozjíždí pilotní projekt s kompostovacími toaletami

Na konci září zavítaly zaměstnankyně Královéhradecké krajské centrály cestovní ruchu, p.o. do Prachovských skal, kde se sešly s majitelem skal Dominikem Feštrem. Tématem setkání bylo vytipování míst vhodných pro umístění kompostovacích toalet v daném území.

„Prachovské skály, stejně jako každé jiné turisticky navštěvované místo, trpí v letních měsících pod náporem turistů, kteří řeší situaci, kam si v lese odskočit na toaletu. My v centrále se snažíme jít s dobou a ukázat turistům, že si mohou zajít na toalety i v lese, a přitom nepoškodit životní prostředí,“ uvedla Petra Bednářová, která se v krajské centrále zabývá udržitelným a šetrným cestovním ruchem.

Cílem Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu ve spolupráci se Sdružením Český ráj, z.s. je vytvořit síť kompostovacích toalet. „Jako první jsme si vybrali lokalitu Českého ráje, a to z důvodu, že se Český ráj dlouhodobě zaobírá tématikou lidského znečištění přírody exkrementy. V pilotním projektu se počítá s výstavbou dvou takovýchto ekologických záchodků,“ dodává projektová manažerka Lenka Skrbková.

Setkání proběhlo ke spokojenosti všech stran. Cílem je nyní spolupracovat tak, aby se pilotní projekt kompostovacích toalet mohl v Prachovských skalách rozběhnout již v nadcházející sezóně 2023.