1. setkání destinačního poradního orgánu

Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu uspořádala 1. setkání svého destinačního poradního orgánu. Jedná se o hlavní konzultační poradní orgán centrály, schůzky s ním budou probíhat každý měsíc. Setkání se zúčastnili zástupci všech 7 DMO (oblastní destinační management) i náměstkyně pro kulturu a cestovní ruch Martina Berdychová.

Hlavním cílem setkání, které se uskutečnilo ve čtvrtek 20. ledna v online formátu, bylo představit nově vzniklou centrálu, její zaměstnance, činnost, plány a také nastavit vzájemnou spolupráci. Probírali se marketingové kampaně, připravované strategie, účast na veletrzích, dotisk propagačních materiálů nebo spolupráce s CzechTourismem. Prostor k představení aktuální situace a připravovaných novinek dostali i jednotliví zástupci DMO.

„Toto setkání bylo velice přínosné. Ukázalo se, že vzájemná propojenost a informovanost centrály s oblastními DMO přispěje ke spokojenosti jak potenciálních turistů, tak lokálních podnikatelů v cestovním ruchu,“ řekl Martin Soukup, ředitel Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu.

Královéhradecký kraj je rozdělen na 7 DMO. Jedná se o Hradecko, Krkonoše, Podkrkonoší, Orlické hory a Podorlicko, Kladské pomezí, Broumovsko a Český ráj. Kraj je přitom specifický tím, že tři z těchto DMO jsou tzv. přeskrajské. O Český ráj se Královéhradecký kraj „dělí“ se Středočeským a Libereckým krajem, o Krkonoše s Libereckým krajem a o Orlické hory s Pardubickým krajem.

Mapa oblastních DMO v Královéhradeckém kraji

Destinační poradní orgán je jedním ze tří poradních orgánů krajské centrály. Mezi další patří municipální poradní orgán se všemi 15 obcemi s rozšířenou působností v kraji (ORP) a krajskou sítí místních akčních skupin. Profesní poradní orgán pak sdružuje 9 MICE partnerů z řad kongresové turistiky, včetně 3 královéhradeckých lázní, a 2 profesních asociací (Asociace turistických a informačních center a Asociace horských středisek).

Online setkání destinačního poradního orgánu