Nový videoklip představuje čs. opevnění v Královéhradeckém kraji

Královéhradecký kraj, spolu s krajskou centrálou cestovního ruchu připravil pro fanoušky vojenské historie nový videoklip představující nejvýznamnější objekty prvorepublikového opevnění na území kraje.

Atraktivní exteriérové záběry jsou střídány záběry z vnitřních expozic. Videoklip tak například představuje zcela nové návštěvnické centrum pevnosti Dobrošov. Zájemci si mohou video prohlédnout v článku věnovanému čs. opevnění na odkazu: www.hkregion.cz/pevnosti anebo na YouTube kanálu Hkregion.