Oslava 10. narozenin Asociace společenské odpovědnosti

Jediná asociace sdružující přes 500 členů, kterým není lhostejná kvalita společenského života slavila jubilejní 10. narozeniny.

Asociace usiluje o to, aby v lidech iniciovala společenskou odpovědnost, například popularizováním třídění odpadu nebo rostlinné stravy a samozřejmě pravidel ESG. Její členové se poté tato pravidla snaží aplikovat uvnitř svých mechanismů. Mezi známými tvářemi nechyběly také zástupkyně DMO Hradecko Daniela Manďáková a Lucie Popková. Právě tyto dvě dámy se zasloužily o popularizaci společenské odpovědnosti na Hradecku.

Narozeniny slavila asociace 21. 3. 2023 na pražském letišti Václava Havla, kde se dobrovolné integrování principů firemní odpovědnosti do každodenních úkonů mezinárodního letiště i plánů budoucího rozvoje stalo nedílnou součástí jejich podnikatelské strategie.

Letištní kongresový sál byl zaplněn lidmi, kteří se zajímají o novinky ze světa udržitelnosti a společenské odpovědnosti, mezi nimi se pohybovalo také Kuře. Známý maskot sbírky Pomozte dětem procházel mezi hosty s lístky do charitativní tomboly. Celý výtěžek z jejich prodeje putoval právě na sbírku Pomozte dětem.

Po oficiální části programu následovaly předem dané prohlídky letištních prostor. „Letiště nám umožnilo prohlédnout si místa, která jsou veřejnosti běžně uzavřena, a tak jsme měli možnost nahlédnout pod jejich pomyslnou pokličku a spatřit třídírnu zavazadel nebo si prohlédnout letištní plochu a dozvědět se mnoho zajímavých informací z minulosti, přítomnosti, ale i plánované budoucnosti letiště,“ říká Anna Chvátalová z krajské centrály cestovního ruchu.

„Zajímavou a velice neobvyklou informací pro nás bylo, že letiště chová včely. Díky pravidelným rozborům pylu a medu má tak k dispozici biomonitoring čistoty ovzduší,“ sdělila Petra Bednářová, projektová koordinátorka královéhradecké centrály. Další zajímavostí byl postup při rozmrazování letadel. Vzniklou kapalinu z odmrazování letištní technici svádí z ranveje do speciálních nádob a přečerpávají do čističky odpadních vod. Takové čističky jsou přímo na letišti.

Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu se stala členem Asociace společenské odpovědnosti 1.12.2022 jako první z krajských destinačních společností.