Centrála získala certifikát krajské DMO

Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu (KHK CCR) získala certifikaci v kategorii Krajská organizace destinačního managementu. Certifikaci se jí podařilo získat v nejkratším možném termínu.

Certifikační komise složená z odborníků ze státní příspěvkové organizace CzechTourism, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Asociace krajů České republiky a dalších organizací udělila KHK CCR 95 z maximálních 100 bodů a doporučila ji k certifikaci bez výhrad.

„Rok 2022 byl pro naši centrálu plný výzev. Jsem proto nesmírně rád, že se týmu, který jsem složil, povedlo získat certifikaci. Stojí za tím naše tvrdá práce. Zároveň certifikaci bereme jako závazek a nemíníme v práci polevit. Už teď máme spoustu plánů, kterými chceme činnost naší centrály posunout dál,“ uvedl k obdržení certifikátu Kategorizace organizací destinačního managementu ředitel centrály Královéhradeckého kraje Martin Soukup.

Certifikační komise ocenila silné stránky centrály – především heterogenní předpoklady turismu a vysoký potenciál cestovního ruchu v kraji, který podle ní vytváří předpoklady pro kreativní marketingovou komunikaci. Dále uvedla, že má KHK CCR kvalitně položené základy pro další rozvoj, vyzdvihla její komunikační aktivity a sociální sítě a také solidní základy produktového portfolia.

Jako slabé stránky, na kterých musí KHK CCR zapracovat, naopak komise označila měřitelnost strategického dokumentu DMO, nekonkrétní doložení činnosti 3K platformy / omezení partnerství daná právní formou a v neposlední řadě chybějící náležitosti jednotného brandingu u vybraných komunikačních aktivit.

Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace byla založená k 1. prosinci 2021. O certifikaci krajské DMO požádala hned, jak to bylo možné, tedy po roce své činnosti v prosinci 2022.