Nominujte na cenu památkové péče

Pokud znáte nadšence, který se s obrovským úsilím, zápalem a vytrvalostí pustil do záchrany památky v Královéhradeckém kraji, nominujte jej na ocenění. Královéhradecký kraj bude cenu udílet už potřetí.

Nově se tato cena udílená za příkladnou péči o památky na území kraje jmenuje Hereditas obligat (v překladu: Dědictví zavazuje). Kraj chce jejím prostřednictvím ještě více upozornit a zviditelnit výjimečné příběhy lidí, kteří se do záchrany často zapomenutých nebo zanedbaných památek nezištně pouštějí.

„Ve dvou předešlých ročnících udílení této ceny jsme se setkali s výjimečnými příběhy lidí a památek, které stojí za to vyprávět dál. Nyní jsme především značku této ceny, která upozorňuje na závaznost dědictví našich předků, upravili. Měla by být nyní lépe zapamatovatelná a jednodušší. Oceňováním těchto počinů chceme zdůraznit potřebnost péče o památky nejen ze strany odborníků, ale také široké veřejnosti. Zároveň bychom chtěli přilákat co nejvíce uchazečů,“ popsala náměstkyně hejtmana Martina Berdychová, do jejíž gesce péče o památky patří.

Cenu Hereditas obligat mohou lidé či organizace získat ve čtyřech kategoriích, přičemž vítěz každé obdrží částku 50 tisíc korun:

1) stavební obnova chráněné stavby (prohlášené památky)

2) restaurování movité či nemovité památky

3) záchrana neprohlášené památky

4) popularizace památkové péče

Nominace na udělení ceny lze podávat do 28. února 2023, a to buď písemně na adresu sídla Královéhradeckého kraje (Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové) na odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nebo elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy pamatky@kr-kralovehradecky.cz.

V předešlých dvou ročnících kraj udělil tuto památkářskou cenu například za obnovu krkonošské roubenky ve Velké Úpě, záchranu kapličky v Novém Městě nad Metují či za restaurování nástěnných maleb v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nové Pace nebo obnovu hradu Vízmburk.