Navýšení finanční podpory krajských DMO

Na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje proběhlo 2. setkání destinačního poradního orgánu Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu (KHKCCR). Jeho hlavním předmětem bylo financování organizací destinačního managementu (DMO), kterých je v kraji sedm.

Pro rok 2022 byl nad rámec 400 tisíc korun přislíbený jednotlivým DMO mimořádný příspěvek 300 tisíc korun z rozpočtu Královéhradeckého kraje, určený primárně na marketingové aktivity. I v příštích letech by mělo být jejich financování v podobné výši, ovšem za jiných podmínek.

,,Po vzoru ostatních krajských centrál jsme se rozhodli nastavit systém hodnocení podpory DMO. Dle kritérií, které ve spolupráci s námi vytvořil Odbor kultury, budou DMO dostávat finanční příspěvek až do výše 300 tisíc korun. Připravovaný bodový systém hodnocení začneme nanečisto aplikovat zpětně za rok 2022 a naostro na něj chceme přejít za rok 2023,“ uvedl k tomu Martin Soukup, ředitel Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu.

Mezi kritéria, která budou muset DMO splňovat, bude patřit například řádné vyúčtování krajské dotace, rozšiřování partnerské sítě, spolupráce s KHKCCR založená na pravidelných setkáváních, vzdělávacích kurzech i organizování press tripů a marketingových kampaních.

Destinační poradní orgán je hlavním konzultačním orgánem centrály, schůzky s ním probíhají každý měsíc. Tohoto setkání se zúčastnila kromě zaměstnanců centrály a zástupců všech sedmi DMO také náměstkyně pro kulturu a cestovní ruch Martina Berdychová a zástupci Odboru kultury a památkové péče.

Královéhradecký kraj je rozdělen na 7 DMO. Jedná se o Hradecko, Krkonoše, Podkrkonoší, Orlické hory a Podorlicko, Kladské pomezí, Broumovsko a Český ráj. Kraj je přitom specifický tím, že tři z těchto DMO jsou tzv. přeskrajové. O Český ráj se Královéhradecký kraj „dělí“ se Středočeským a Libereckým krajem, o Krkonoše s Libereckým krajem a o Orlické hory s Pardubickým krajem.

Destinační poradní orgán je jedním ze tří poradních orgánů krajské centrály. Mezi další patří municipální poradní orgán se všemi 15 obcemi s rozšířenou působností v kraji (ORP) a krajskou sítí místních akčních skupin. Profesní poradní orgán pak sdružuje 9 MICE partnerů z řad kongresové turistiky, včetně 3 královéhradeckých lázní, a 5 profesních asociací.