První jednání o situaci na přehradě Les Království

Proběhlo úvodní jednání týkající se dopravní a bezpečnostní situace na přehradě Les Království. Schůzku iniciovala náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Berdychová s cílem přivést všechny, kterých se situace na oblíbeném turistickém cíli v kraji týká, k jednomu stolu.

Za Královéhradeckou krajskou centrálu cestovního ruchu se jí zúčastnil pan ředitel Martin Soukup, přítomný byl také generální ředitel Povodí Labe, zástupce Správy silnic Královéhradeckého kraje, starostové města Dvůr Králové nad Labem a obce Bílá Třemešná, zástupce DMO Podkrkonoší, majitel Štěrbovy vily i zástupci veřejnosti a krajského úřadu.

„Les Království je unikátní v tom, že se jedná o funkční vodní dílo a zároveň národní kulturní památku. Je to velmi oblíbený cíl turistů motorizovaných, cyklistů i pěších. Zvlášť za pěkného počasí je v lokalitě vysoký počet návštěvníků, a právě prolínání všech typů dopravy vytváří nebezpečné situace. Kromě toho s sebou nadměrný automobilový provoz a neukázněnost řidičů nese i poškozování kamenných prvků na hrázi přehrady,“ uvedla k tomu náměstkyně Berdychová.

Účastníci jednání se shodli na tom, že situaci na přehradě je třeba řešit a přispět tak nejen ke zvýšení bezpečnosti, ale i komfortu návštěvníků. Usnesli se na tom, že v dalším kroku bude vytvořena pracovní skupina složená z odborníků, zástupců veřejné správy a dalších osob. Jejím cílem by mělo být naplánování nevyhnutelné opravy koruny hráze a usměrnění dopravy a parkování aut v bezprostřední blízkosti hráze.