Aktuální problémy cestovního ruchu v Jihlavě

V Jihlavě proběhl 16. ročník mezinárodní konference „Aktuální problémy cestovního ruchu“. Za Královéhradeckou krajskou centrálu se jí zúčastnil ředitel Martin Soukup.

Během dvoudenní konference zaznělo na 40 příspěvků od tuzemských a zahraničních odborníků z akademické i aplikační sféry. Kromě zástupců vysokých škol se konference účastnili také právě zástupci destinačních organizací cestovního ruchu a samospráv.

Hlavním tématem konference na Vysoké škole polytechnické Jihlava byly nápady a nástroje k řešení dopadů pandemie covid-19, ale i nepřímých dopadů právě probíhající války na Ukrajině na cestovní ruch v České republice a sousedních státech.

Mezi přednášejícími byl například Václav Vítek z Amazing Places, Adam Eliáš z Českého gastronomického institutu nebo Kateřina Chaloupková z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

Odbornými partnery konference byla národní agentura CzechTourism, Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, Asociace průvodců České republiky, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a Svaz venkovské turistiky a agroturistiky.