Konference Labská stezka v Německu

Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu se zúčastnila mezinárodní konference k Labské stezce v německém Magdeburgu. Přítomní byli i další zástupci krajských destinačních organizací, kterými protéká Labe, zástupci magistrátů a krajských úřadů.

Výměna česko-německých zkušeností probíhá každým rokem, místo konference se pravidelně střídá. Letos setkání hostil IHK Magdeburg a Turistický svaz Elbe-Börde-Heide (koordinační místo Labské stezky Německo – střed).

Z Česka byly na akci pozvány kraje, kterými Labe protéká – tedy kromě Královéhradeckého kraje, kde Labe pramení, také Pardubický, Středočeský a Ústecký. Přítomní byli zástupci jednotlivých krajských destinačních organizací, představitelé magistrátů a krajských úřadů včetně náměstka hejtmana Ústeckého kraje pro oblast cestovního ruchu Jiřího Řeháka.

Mezinárodní konference Labská stezka 2022 se účastnilo na 100 pozvaných. Konferenci zaštítila Unie komor Labe-Odra IHK Magdeburk. Hlavním tématem letošní konference bylo zkvalitnění marketingu, infastruktury a služeb na Labské stezce a zintenzivnění a rozvoj spolupráce mezi klíčovými aktéry a partnery. Na závěr proběhla panelová diskuze. Tlumočení z němčiny do češtiny bylo zajištěno.

Panuje totiž obava, že zatímco jiné TOP dálkové cyklostezky v Německu prošly výrazným vývojem, Labská stezka stagnuje. Zainteresované subjekty v Německu proto vytvořily seznam 10 požadavků, které mají kvalitu Labské stezky zlepšit. Je mezi nimi například výměna starých cedulí značících Labskou stezku, nástřik nového loga na povrchu stezky nebo oprava nevyhovujících úseků.

Součástí dvoudenního programu byla také 30kilometrová cykloexkurze po Labské stezce k unikátnímu křížení Labe se středoněmeckým kanálem Wasserstrassenkreuz u Hohenwarthe.