Cestovní ruch chce centrála rozvíjet i ve spolupráci s hoteliéry či ochránci přírody

Na prvním setkání profesního poradního orgánu Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu spolu jednali zástupci hotelnictví, lázeňství, asociace turistických informačních center i agentur chránící přírodu. Smyslem bylo nastavit vzájemnou spolupráci a společný směr v rozvíjení v cestovního ruchu v regionu.

„Královéhradecký kraj připravuje strategii cestovního ruchu a velký důraz klade na koordinaci aktivit jednotlivých aktérů na celém území regionu. Letošním cílem je analýza dostupných informací o kraji v rámci strategie, marketingovou kampaň plánujeme až na rok 2023. Cílem příštích let bude rozptýlit turisty po celém kraji a prodloužit sezónu o jarní a podzimní měsíce,“ uvedla náměstkyně pro cestovní ruch Martina Berdychová.

Účastníci porady se shodli na tom, že overturismus bude nutné řešit, a to zejména na Sněžce nebo v Adršpašských skalách, kam ročně míří desetitisíce turistů a lokalita jejich množství nezvládá. Jedním z možných řešení je rozptýlení masy výletníků na další zajímavá, leč méně frekventovaná místa v regionu, která mnohdy zůstávají zájmu většiny společnosti skryta. V případě Sněžky bude nutné situaci řešit i ve spolupráci s Poláky.

Během pracovního setkání prezentovali zástupci krajské centrály cestovního ruchu také své aktivity, například už osm let trvající spolupráci s Destinační společností Východní Čechy, s níž spoluvytváří projekty, jako například: Cyklopecky Východní Čechy, Turistické noviny z východních Čech, East Bohemia Film Office nebo společné expozice na veletrzích.

„V tomto směru můžeme a také budeme navazovat a rozvíjet řadu nápadů a projektů. Jedním z nich je například vodácká stezka napříč krajem až do Pardubic a dál na jih, rozvoj projektu Hřebenovka nebo propojení Královéhradeckého a Pardubického kraje cyklostezkami,“ doplnil ředitel Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu Martin Soukup.

Závěrem setkání se účastníci shodli na pokračování těchto poradních schůzek s cílem dál koordinovat úsilí při rozvoji a propagaci cestovního ruchu v kraji.

Profesní poradní orgán je jedním ze tří poradních orgánů krajské centrály. Mezi další patří municipální poradní orgán se všemi 15 obcemi s rozšířenou působností v kraji (ORP) a krajskou sítí místních akčních skupin. Destinační poradní orgán, který je hlavním konzultačním orgánem centrály, čítá všech 7 DMO v kraji – Hradecko, Krkonoše, Orlické hory a Podorlicko, Kladské pomezí, Broumovsko, Český ráj a Podkrkonoší.