S příznivci vojenské historie o možnostech dotační podpory

Proběhlo první setkání pracovní skupiny příznivců vojenské historie na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje.

Toto jednání navazovalo na úvodní online schůzku z ledna, ze které vzešlo složení pracovní skupiny. Setkání se zúčastnil Stanislav Zajíček, předseda Klubu vojenské historie Náchod, David Šrůtek za pěchotní srub T-S 27 „Nad vesnicí“, který provozuje Klub Vojenské Historie Brendy, a Jan Vachtl za KVH T-S 19 Turov. Jednání organizovala Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu za účasti odboru kultury.

Na jednání se probíralo připravované aktualizované vydání turisticky oblíbené brožury Zpřístupněné objekty čs. opevnění v Královéhradeckém kraji, spolupráce se správci vojenských objektů na chystaném press tripu s vojenskou tematikou po kraji nebo na natáčení videospotu. Press trip i videospot jsou součástí Národního programu pro podporu cestovního ruchu 2022.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje by v příštím roce rád podpořil vojenské opevnění v kraji dotačním programem, proto se diskutovalo, za jakým účelem by měl být tento dotační program vypsán a jaké by měl mít podmínky plnění.