Centrála propaguje cyklobusy

S vyjetím sezónních cyklobusů v Královéhradeckém kraji byla spuštěná i jejich propagace. Plakáty upozorňující na turistické autobusy s přepravou jízdních kol najdete v hradeckých autobusech, na některých zastávkách a brzy i v online prostoru.

Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu má propagaci oblíbených cyklobusů na starosti poprvé. ,,Letos se naše centrála ujala jednotného vizuálu cyklobusů v kraji, který byl dosud pod taktovkou jednotlivých turistických oblastí. Těšíme se na reakce návštěvníků, jak se jim vizuál a propagace cyklobusů líbí,“ řekl k tomu Martin Soukup, ředitel KHKCCR.

 

CLV Futurum, Hradec Králové
označník_B, Hradec Králové

 

Ruku v ruce s přípravou a tiskem materiálů souvisí i následná marketingová kampaň ve stejném vizuálu. Plakáty formátu A3 jsou k vidění v autobusech DMPHK, na označníku na vytížených nástupištích u Terminálu hromadné dopravy a před hotelem Černigovem a také jsou umístěny v prosvětlených panelech CLV na zastávkách FUTURUM a Terminál hromadné dopravy. Od 20. června po celou dobu celých letních prázdnin bude také spuštěná online kampaň, která bude mít formu obsahové reklamy.

Provoz cyklobusů v Královéhradeckém kraji financuje Krajský úřad KHK. Tištěné propagační materiály k provozu turistických autobusů s přepravou kol v jednotlivých oblastech jsou k vyzvednutí v turistických informačních centrech Královéhradeckého kraje. Kompletní jízdní řády pak turisté naleznou také na webu Veřejné dopravy Královéhradeckého kraje, na Turistickém portálu Královéhradeckého kraje nebo na webových stránkách jednotlivých oblastí.