Tradiční Zemědělský den v Sověticích

V areálu zemědělského družstva v Sověticích proběhl tradiční Zemědělský den. Kromě stánku krajské centrály cestovního ruchu zde své produkty, služby či dovednosti prezentovalo skoro pět desítek dalších organizací.

Královéhradecký kraj byl prezentován čerstvě vydanými Turistickými novinami z východních Čech, které turisty informují o všem novém nejen v našem kraji, ale také v sousedním Pardubickém. Co bylo pro návštěvníky akce největším lákadlem? To prozradila Petra Bednářová: „Veliký zájem byl o všechny cyklomateriály, zejména poté o nově vydané tiskoviny Turistické autobusy s přepravou jízdních kol, které jsou letos nejen v oblastních mutacích, ale poprvé také v celokrajské verzi.“ Kromě zmíněných map projevili návštěvníci zájem také o soutěž Cyklopecky nebo komplexní materiál k Labské stezce.

Vzhledem k času konání akce bylo velké množství návštěvníků ze základních a středních škol. Ty naopak zaujal krajský kvíz, kde se studenti museli potýkat s pojmenováním dvanácti památek z Královéhradeckého kraje. „Žáci a studenti projevili o kvíz velký zájem a snažili se poznat všechny ikony krajských památek. Mladší ročníky si procvičily mozkové buňky v rámci skupinové spolupráce, starší ročníky už si musely poradit samy“, dodává Anna Chvátalová, která se při vyplňování kvízu dostala také do živého vysílání České televize.

Součástí dne byla také chovatelská přehlídka plemenic ze 13 zemědělských podniků, představení středních škol zaměřených na zemědělství či myslivost, edukační programy pro děti či prezentace a ochutnávka regionálních produktů. Akce se konala pod záštitou Rady Královéhradeckého kraje za přítomnosti hejtmana kraje a jeho radních, včetně náměstkyně pro oblast cestovního ruchu, Martiny Berdychové.

Video záznam ze Zemědělského dne v Sověticích si můžete prohlédnout zde: