Broumovské kostely prohlášeny za národní kulturní památku

Unikátní soubor 10 kostelů a jedné kaple na Broumovsku získal z rozhodnutí vlády status národní kulturní památky. Památkami s nejvyšší ochranou státu se stavby stanou od července. Podnět pro to vzešel na začátku roku 2021 od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Tyto architektonické perly barokního stavitelství, které vlastní římskokatolické farnosti – děkanství Broumov a děkanství Police nad Metují, jsou mistrně zasazeny do krajiny Broumovska.

,,Pro Královéhradecký kraj je to skvělá zpráva! Církevní tematika je velmi důležitá součást cestovního ruchu,“ uvedl k tomu Martin Soukup, ředitel Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu a dodal: „Velkou výzvou pro naši centrálu je, abychom nejen turisty, ale i místní obyvatele seznámili s pohanskými tradicemi, společně s náboženskou a církevní tématikou. Rád bych rozvinul nejen spolupráci s klášterem Broumov či klášterem v Opočně, ale také více propagoval východní trasu svatojakubské cesty a propojil i poutní místa v kraji, včetně kostelů.“

Autory kostelů jsou významní barokní stavitelé Kryštof Dientzenhofer a jeho syn Kilián Ignác Dientzenhofer. Jednotlivé stavby otce a syna Dientzenhoferových vznikly v období mezi lety 1709–1743 na zakázku tehdejšího opata břevnovsko-broumovského benediktinského kláštera Otmara Zinkeho.

Do broumovské skupiny kostelů patří:

kostel sv. Michaela Archanděla, obec Vernéřovice (1719–1721, Kryštof Dientzenhofer)

kostel sv. Jakuba Většího, obec Ruprechtice (1720–1723, Kryštof Dientzenhofer)

kostel Všech svatých, obec Heřmánkovice (1722–1726, Kilián Ignác Dientzenhofer)

kostel sv. Barbory, obec Otovice (1725–1727, Kryštof Dientzenhofer)

kostel sv. Anny, obec Vižňov (1724–1727, Kilián Ignác Dientzenhofer)

kostel sv. Prokopa, obec Bezděkov nad Metují (1724–1727, Kilián Ignác Dientzenhofer)

kostel sv. Václava, obec Broumov (1728–1729, Kilián Ignác Dientzenhofer)

kostel sv. Markéty, obec Šonov (1726–1730, Kilián Ignác Dientzenhofer)

kostel sv. Maří Magdalény, obec Božanov (1733–1738, Kilián Ignác Dientzenhofer)

kaple P. Marie Sněžné na Hvězdě, obec Hlavňov (1732–1733, Kilián Ignác Dientzenhofer)

Kostel sv. Jakuba Většího
Kostel sv. Markéty v Šonově
Kostel sv. Máří Magdalény v Božanově