1. setkání municipálního poradního orgánu

Proběhlo 1. setkání municipálního poradního orgánu Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu. Tuto schůzku s centrálou nevynechala náměstkyně pro kulturu a cestovní ruch Martina Berdychová, krajský zástupce MAS (místní akční skupiny) a téměř všichni zástupci obcí s rozšířenou působností (ORP) v našem kraji.

Hlavním předmětem setkání, které se uskutečnilo ve čtvrtek 27. ledna na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, bylo představit nově vzniklou centrálu, její činnost, financování, plány a také nastavit vzájemnou spolupráci se zástupci měst a obcí. Členství v tomto poradním orgánu přitom přijalo všech 15 ORP s tím, že z úvodní schůzky byl omluvený jen zástupce Kostelce nad Orlicí.

„Toto setkání bylo pro centrálu velice plodné a vzájemně přínosné. Ukázalo se, že podněty a připomínky zástupců měst a obcí se dají plně využít v souladu s naším marketingovým plánem a zároveň logicky doplní připravovanou Strategii cestovního ruchu,“ řekl Martin Soukup, ředitel Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu.

Podle náměstkyně Berdychové jde centrála v komunikaci s aktéry cestovního ruchu v území správným směrem. ,,Potěšil mě zájem všech 15 ORP i krajské sítě místních akčních skupin a jejich aktivní zapojení do poradního orgánu krajské centrály cestovního ruchu. Moc děkuji za konstruktivní debatu, zájem a ujištění, že jednotlivá města budou aktivní ve svých turistických oblastech, resp. oblastních destinačních společnostech,“ uvedla Berdychová.

Většina přítomných souhlasilo s tím, aby bylo setkávání tohoto poradního orgánu nastaveno dle zřizovací listiny s dvakrát ročně. Třetí společné setkání by pak proběhlo společně s ostatními poradními orgány v rámci tzv. Kolegia cestovního ruchu.

Municipální poradní orgán je jedním ze tří poradních orgánů, které má krajská centrála. Mezi další patří destinační poradní orgán se všemi sedmi DMO (oblastní destinační management) v kraji, a profesní poradní orgán. Jeho členy je prozatím 9 MICE partnerů z řad kongresové turistiky, včetně 3 královéhradeckých lázní a 2 profesních asociací (Asociace turistických a informačních center a Asociace horských středisek).

Municipální poradní orgán, autor: tiskové oddělení KHK
Municipální poradní orgán, autor: tiskové oddělení KHK