Festival Královéhradeckého kraje

První ročník této celodenní akce se konal v pátek 23. 6. v Jiráskových sadech, zároveň s venkovním programem probíhaly také prohlídky budovy krajského úřadu, sousedící těsně u sadů. Krajská centrála cestovního ruchu na festivalu představila několik novinek ze své dílny.

Nejvýraznější novinkou byla prezentace v novém stánku, který splňuje podmínky nového vizuálu, v jehož duchu se v příštích letech ponesou veškeré prezentační materiály. Jednotícím prvkem je nápis „7 oblastí, 1 Královéhradecko“, který symbolizuje 7 oblastních destinací a jeden kraj.

Z novinek v tiskovinách vyčnívala brožura Po stopách tradičních řemesel, která vás zavede po 22 řemeslnících v kraji a pustí vás do jejich ateliérů či dílen. Pro milovníky her je tu možnost si zasoutěžit a vyhrát některý z řemeslných výrobků, stačí jen sbírat samolepky. Nejnovějším materiálem na stánku pak byly tradiční jízdní řády Turistických autobusů s přepravou jízdních kol. K dispozici byly všechny čtyři druhy – Kladské pomezí, Krkonoše, Český ráj a Orlické hory a Podorlicko. Právě poslední jmenovaný byl u návštěvníků nejvyhledávanějším.

„Návštěvnost stánku byla po celý den nad očekáváním, k čemuž přispělo i umístění stánku, kolem kterého museli projít téměř všichni návštěvníci. Kromě brožur a map byl zájem také o poznávací soutěž přímo na místě. Nejvíce děti i dospělé bavilo poznávat řemesla podle kreslených ikon. Tuto soutěž jsme vytvořili na základě letošní novinky Po stopách tradičních řemesel,“ upřesnila Anna Nováková z KHK CCR.