Navázání spolupráce se Svazem venkovské turistiky a agroturistiky

Ve spolupráci se Svazem venkovské turistiky a agroturistiky proběhlo ve středu 3. 5. 2023 školení dvou zaměstnanců Královéhradecké krajská centrály cestovního ruchu na kontrolory kvality venkovského ubytování.

Svaz je nositelem projektu Prázdniny na venkově již od roku 1997 a jeho snahou je propagace venkovského a agro ubytování s přidanou hodnotou. Tou může být nabídka autentických zážitků se zvířaty, prodej nebo ochutnávky regionálních produktů a v neposlední řadě samotné ubytování, kde na turisty dýchne genius loci českého venkova a kde načerpají novou energii. Nabídka ubytování je široká, od obyčejného až po luxusní, kde vám nebude chybět nic včetně snídaně.

„Spojení kongresové a venkovské turistiky není v našem kraji ojedinělou záležitostí, proto jsem ráda, že jsem se mohla účastnit školení pod vedením paní Ing. Zdeňky Noskové ze Svazu venkovské turistiky a agroturistiky a nově jsem se stala kontrolorem kvality tohoto druhu ubytování. Naše venkovská ubytovací zařízení jsou schopná uspokojit potřeby turistů i byznys klientů,“ říká Anna Chvátalová, manažerka kongresové turistiky pro Královéhradecký kraj.

„Královéhradecký kraj má obrovský a zatím neobjevený potenciál v segmentu venkovského a argo ubytování. Rádi bychom toto ubytování vyzdvihli a nabídli lidem, kteří k nám do kraje přijedou jako jednu z možností zážitkového ubytování. I proto bychom rádi náš kraji v budoucnu prezentovali jako zelený kraj plný nejrůznějších možností ubytování, cestování a regionálních výrobců. Spolupráce na projektu Prázdniny na venkově je tady jedním z dalších logických kroků,“ upřesnila Petra Bednářová manažerka udržitelného cestovního ruchu.

Královéhradecká krajská centrála by ráda ve spolupráci se Svazem venkovské turistiky a agroturistiky do budoucna rozšířila síť certifikovaných ubytovacích zařízení v projektu Prázdniny na venkově s jejich typickou značkou kohouta.

Logo Svazu venkovské turistiky a agroturistiky, které obsahuje červeného kohouta v červeném kruhu.
Logo projektu Prázdniny na venkově, které obsahuje nápis Prázdniny na venjově a zeleného kohouta