Web Krkonoš získal ocenění

Webový portál www.krkonose.eu, spravovaný Destinační společností pro turistickou oblast Krkonoše, Krkonoše – svazek měst a obcí, v nedávné době oceněný odbornou porotou jako třetí nejlepší v ČR ve své kategorii, v soutěži 24. ročníku Zlatý erb 2022 (o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí), byl důvodem k účasti jeho zpracovatelů na slavnostním ceremoniálu v Senátu Parlamentu ČR.

Ocenění nejlepší zpracovatelé převzali v Praze z rukou Miloše Vystrčila, předsedy Senátu Parlamentu ČR, pamětní listy. Slavnostní předávání proběhlo tradičně v Rytířském sále ve Valdštejnském paláci.

Ceremoniál zahájil proslovem Miloš Vystrčil, který účastníkům pogratuloval k ocenění a samotnou soutěž vyzdvihl: „Přínos Zlatého erbu vidím především v tom, že pomáhá městům a obcím vylepšovat weby. Obecní weby, i přes nízkou návštěvnost, vnímám v současné době sociálních sítí jako platformu, na kterou se mohu spolehnout, že na ni vždy najdu pravdivé a užitečné informace.“

K tomu Alena Cejnarová, manažerka marketingu Svazku Krkonoše, která pamětní list v Praze převzala, doplnila: „Pravidelně analyzujeme statistická data, a tak vidíme, že web je návštěvníky hojně využíván. Dle času, který věnují pročítání stránek, umíme vyhodnotit, že na něm najdou, co potřebují a jsou s ním spokojeni. To je pro nás první důležitý ukazatel. Ohodnocení v soutěži vnímáme jako uznání práce i ze strany odborníků a toho si také velmi ceníme. Patří celému našemu mini týmu, který s webem denně pracuje a plní ho aktuálními a přehledně zpracovanými informacemi. Věříme, že je užitečný nejen turistům, ale také obyvatelům regionu, kteří se zajímají o dění kolem sebe. Uznání patří také společnosti Koncepto, která nás tvorbou webu provedla a se kterou neustále pracujeme na jeho dalším vývoji.  Web je nositelem aktuálních informací a přináší to nejzajímavější z Krkonoš na jednom místě. Těší nás, že byla naše snaha zviditelněna. Mě osobně, po skončení ceremoniálu, zajímala i krátká vedená exkurze po prostorách sídla Senátu.“

Oficiální turistický portál www.krkonose.eu byl nově spuštěn v létě roku 2020. Vychází vstříc moderním trendům a zároveň drží uživatelskou přehlednost.

Více na:

https://www.zlatyerb.cz/milos-vystrcil-predal-vyhercum-24-rocniku-zlateho-erbu-pametni-listy/d-1685