Svátek seniorů v Hradci Králové

Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu zve všechny seniory na akci Svátek seniorů na Pivovarském náměstí v Hradci Králové 15. září od 12:30 do 17:00. Čeká tu na ně bohatý program.

Akce, která se uskuteční pod záštitou Martiny Berdychové, náměstkyně hejtmana pro oblast sociálních věcí, kultury a cestovního ruchu, nabídne nejen taneční, ale také hudební vystoupení. Kromě toho také proběhne předání Cen sociálních služeb.

Mezi stánky, na které se návštěvníci mohou těšit, bude kromě centrály cestovního ruchu také Policie ČR a BESIP, klub Seniorů z Opočna s ukázkou paličkování a vyřezávání nebo Centrum uměleckých aktivit s promítáním krátkých filmů.

V souvislosti s akcí bude v centru Hradce Králové probíhat i doprovodný program v podobě prohlídek Muzea východních Čech, Galerie moderního, Kostela sv. Mikuláše a Vodní elektrárny Hučák.