Stezka hradů a zámků u nás bude!

Královéhradecká krajská centrála navázala na první úspěšné jednání s polskými i českými partnery ohledně přeshraničního projektu Stezka hradů a zámků. Ve středu 29. 6. 2022 se její zástupci účastnili druhého koordinačního zasedání, které tentokrát proběhlo v polské obci Bukowiec v areálu bývalého panství, na jehož krátkou prohlídku po zasedání také došlo.

„Je to naše první přeshraniční spolupráce a my si obrovsky vážíme toho, že nás představitelé předešlého projektu oslovili s nabídkou tento produkt rozšířit i na celé naše území. Královéhradecký kraj má v tomto směru opravdu dost co nabídnout, však jen zámků je u nás přes třicet,“ řekl k rozvíjející se spolupráci Martin Soukup, ředitel Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu.

Předmětem zasedání bylo rozhodnout jaké aktivity se v tomto projektu uskuteční a kdo bude jejich gestorem. Mentory budou pro nové členy Pardubický kraj s Dolnoslezským vojvodstvím, kteří společně tento projekt v minulých letech vybudovali. Dnes se spolupráce rozšiřuje i na celé území Královéhradeckého kraje (bylo zahrnutou pouze území Orlických hor) a území Libereckého a Olomouckého kraje.

Cílem projektu je, aby polský i český turista věděl o hradech a zámcích na obou stranách hranice. Každý region bude mít svou vlastní webovou stránku propagující projekt, hrady a zámky se zde budou prezentovat prostřednictvím kvalitních fotografií a video spotů. Všechny weby bude spojovat shodná vizuální identita. Podmínkou účasti v projektu je například dostatečně dlouhá sezóna, během které je objekt přístupný veřejnosti, a odpovídající zázemí. Partnerské regiony spojuje i další zájem – přilákat pozornost návštěvníků i k památkám, které jsou na okraji zájmu nebo návštěvníky opomíjené.

Odhaduje se, že celkem by nově mohl produkt sdružovat přes 100 šlechtických sídel. Dosud se jednalo o 42 hradů či zámků, 17 na polské straně a 25 na české straně. Projekt by měl být realizován v letech 2023-2025 v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg Česká republika-Polsko.