Královéhradecký kraj navštívili zástupci Žilinského kraje

Zástupci Žilinského kraje navštívili kraj, aby načerpali inspiraci a dobrou praxi v oblasti cestovního ruchu. Bohatý program pro více jak 30 účastníků delegace připravila Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu. Na území našeho regionu navštívili informační centra, Krkonošský národní park, Broumovsko, Adršpašské skály, hospitál Kuks a Hradec Králové.

V krajském městě delegaci přivítala a s tématy v oblasti cestovního ruchu a jeho financováním ji seznámila náměstkyně pro kulturu Martina Berdychová: „Jsem velmi ráda, že Žilinský kraj přijel čerpat zkušenosti v oblasti cestovního ruchu právě do našeho kraje, a věřím, že v příkladech dobré praxe byla inspirace oboustranná. Náš kraj je v cestovním ruchu bohatý na památky, přírodu a místa, která stojí za to navštívit, ale také jsme regionem různorodých aktérů, potřeb a očekávání. Právě proto funguje krajská centrála cestovního ruchu, která zastává koordinační, podpůrnou a iniciační roli a pomáhá s rozvojem a provázáním různorodých záměrů. Zároveň je velmi kreativní, takže slovenským kolegům měli její pracovníci bezpochyby co nabídnout.“

Více jak 30členná delegace ze Žilinského kraje strávila v Královéhradeckém kraji tři dny. Mezi jejími účastníky nechyběli zástupci obcí a organizací cestovního ruchu, zaměstnanci žilinského odboru cestovního ruchu a kultury nebo ředitelka krajské organizace cestovního ruchu Iveta Chabadová.

Bohatý program pro účastníky připravila Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu ve spolupráci s oblastními destinačními organizacemi. Nejdříve společně navštívili Krkonošský národní park, kde se seznámili s aktivitami a spoluprací Svazku Krkonoše a Správy KRNAP, návštěvností hor a s ní spojenými problémy. Zástupci spolku Krajina pod Sněžkou seznámili účastníky s fungováním karty hosta. Součástí návštěvy Krkonoš byl také výjezd na Sněžku, nejvyšší horu České republiky a chloubu našeho kraje.

Druhý den se delegace přesunula na Broumovsko, kde navštívila Broumovský klášter, seznámila se s činností DMO Broumovsko a vyslechla si prezentaci týkající se letošní kandidatury Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028. Tentýž den delegáti navštívili také Informační centrum Adršpašských skal, jehož zaměstnanci je seznámili s chytrým rezervačním systémem, který omezuje maximální množství turistů vpuštěných do skal a napomáhá tak rozptýlit velké množství návštěvníků i do jiných míst Broumovska.

Další naplánovaná zastávka se uskutečnila v turistickém informačním centru na Kuksu, kde se účastníci seznámili nejen s jeho provozem, ale také dalšími činnostmi v podobě prodejny regionálních produktů, zajišťování ubytování na Kuksu a provozu tří únikových her. Návštěva hospitálu Kuks se stala vrcholem bohatého programu druhého dne stráveného v Královéhradeckém kraji.

Poslední den strávila delegace v hradeckém hotelu Grand, kde pro ni zaměstnanci centrály připravili přednášky a prezentace včetně diskuze a možnosti doptat se na cokoliv z gesce krajské centrály cestovního ruchu. Probíranými tématy byly dotace v oblasti cestovního ruchu, fungování společensky odpovědné destinace, kongresový cestovní ruch a jeho význam a prezentace Parku 360 jako leadera v udržitelném cestovním ruchu.

„Podle reakcí všech zúčastněných byla návštěva delegace ze Žilinského kraje úspěšná a naplnila očekávání hostů, a to zejména v oblasti trvale udržitelného cestovního ruchu a společenské odpovědnosti, která byla hlavním důvodem konání akce,“ zhodnotil návštěvu ředitel Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu Martin Soukup, který se hostům věnoval a provázel je regionem po celou dobu trvání akce.