Česko-polské kulturní setkání

V nově otevřeném hlavním odborném pracovišti Muzea východních Čech proběhlo česko-polské kulturní setkání. Pro Královéhradeckou krajskou centrálu cestovního ruchu z něj vyplynulo mnoho podnětů pro vzájemnou přeshraniční spolupráci s Dolnoslezskou organizací cestovního ruchu (DOT).

Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu se zúčastnila jednání u kulatého stolu, které organizoval odbor kultury a cestovního ruchu. Schůzku iniciovala náměstkyně hejtmana Martina Berdychová a Krzysztof Maj, člen rady Dolnoslezského vojvodství na základě osobního setkání na veletrhu ve Wroclawi.

Do Hradce Králové dorazila početná polská delegace z Dolního Slezska, v níž nechyběli představitelé odboru kultury a cestovního ruchu Dolnoslezského vojvodství i ředitelé Dolnoslezské organizace cestovního ruchu, Dolnoslezské filharmonie, Sudetské filharmonie, Muzea papírnictví nebo Divadla ve Wałbrzychu.

Za královéhradeckou stranu setkání nevynechali zástupci odboru kultury a cestovního ruchu, Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu a ředitelé Galerie výtvarného umění v Náchodě, Muzea východních Čech v Hradci Králové, Klicperova divadla nebo Filharmonie Hradec Králové.

Z jednání centrály s Dolnoslezskou organizací cestovního ruchu vyplynulo mnoho možných témat vzájemné spolupráce a na základě plodné diskuze vznikl termín další společné schůzky, během níž budou probrány konkrétní projekty.

„Česko-polská spolupráce v oblasti kultury a cestovního ruchu významným způsobem napomáhá k rozvoji obou regionů. Pro mě osobně je velkým potěšením, že byly domluveny základy budoucích společných projektů přímo mezi partnerskými organizacemi a konkrétní kroky spolupráce,“ řekla k tomu náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast kultury a cestovního ruchu.

Po jednání v hlavním odborném pracovišti Muzea východních Čech v Gayerových kasárnách byla na programu návštěva Muzea východních Čech, konkrétně stálá expozice Cesty města, a také Galerie moderního umění v Hradci Králové.