Regionální produkty a gastroturismus v Podkrkonoší

Gastroturismus je nedílnou součástí cestování a poznávání místní kultury. Velký potenciál v cestovním ruchu mají také regionální producenti a jejich produkty s výjimečnou vazbou na region, na jeho charakter, tradici, kulturu či historii.

Touto problematikou se ve své bakalářské práci na téma Regionální produkty a jejich využití pro gastroturismus v Podkrkonoší zabývá Kateřina Halbrštatová, studentka oboru Cestovní ruch na pražské VŠO. Vyplněním jejího zcela anonymního dotazníku, který vám nezabere více jak 10 minut, přispějete k tomu, že bude její práce hodnotnější a výstupy z ní relevantnější.

Odkaz na dotazník je tady: Regionální produkty a gastronomie (google.com)