DMO Hradecko slaví 15. narozeniny

Přijeďte na Hradecko, máme tady všecko! To je nové motto jedné ze 7 oblastních destinačních společností Královéhradeckého kraje, která v roce 2023 slaví 15 let od svého založení.

Impuls k založení DMO Hradecko vzešel v roce 2008 od tehdejšího hejtmana Královéhradeckého kraje. Ten oslovil Hradeckou kulturní a vzdělávací společnost p. o., aby se začala starat o turisticky významné území Hradecka, respektive okres Hradec Králové.

V první fázi své činnosti nově založené Hradecko oslovilo nejvýznamnější turistické cíle s výzvou ke spolupráci. Prvními partnery se tak stalo například Třebechovické muzeum betlémů, Podorlický skanzen Krňovice, Archeopark Všestary, Muzeum války 1866 na Chlumu, zámek Karlova Koruna a v neposlední řadě i Statutární město Hradec Králové.

Od roku 2015 bylo Hradecko mezi prvními oblastními destinačními společnostmi nositelem celostátního certifikátu Českého systému kvality služeb. Tři turistická informační centra, která mělo ve své gesci, zase vlastnila certifikát ATIC – Asociace turistických center. V roce 2016 se jeho struktura rozšířila o Regionální kancelář MICE pro kongresovou turistiku Královéhradeckého kraje (nyní součást krajské centrály cestovního ruchu). Rok 2019 byl zase důležitý pro první certifikaci regionálních produktů na Hradecku.

Za 15 let své existence Hradecko díky podpoře svých partnerů zorganizovalo řadu skvělých akcí na podporu cestovního ruchu, kultury a komunitního života. Těmi nejvýznamnějšími jsou dodnes Příjezd Martina na bílém koni, Slavnost vína a burčáku nebo Den rodiny. Ve spolupráci s partnery také vznikla řada nových turistických produktů. Jmenujme třeba Hradecko dětem, Hradec Králové – Salon, Hurááá do přírody, Hradec Králové a Hradecko se lvem Gustíkem.

V posledních dvou letech se Hradecko profiluje jako „první společensky odpovědná destinace v ČR“. Hrdě se hlásí k odpovědnému a udržitelnému cestovnímu ruchu, formuluje jeho cíle, věnuje se osvětové činnosti a nastavuje spolupráci se stejně smýšlejícími partnery, tedy i s Královéhradeckou krajskou centrálou cestovního ruchu.

Grafický banner s modrými, červenými a bílými balónky. Uprostřed vévodí nadpis 15 let Hradecka.