Výzva k partnerské spolupráci

Agentura CzechTourism vyhlašuje výzvy k partnerské spolupráci na propagaci udržitelného cestovního ruchu a bezbariérového cestovního ruchu na domácím trhu a v zahraničí.

Udržitelnost

Hledají se poskytovatelé služeb v cestovním ruchu, kteří kladou důraz na udržitelnost, aktivněji ji propagují a jejichž služby jsou vhodné pro osoby, vyhledávající udržitelnější způsob trávení své dovolené po ČR.

Výzva je určena pro:

 • cestovní kanceláře, agentury a průvodce, kteří nabízí lokální průvodcovské služby (zaměření na představení daného místa očima místních obyvatel, představení méně navštěvovaných a méně frekventovaných míst, představení míst v duchu „kam chodí místní“)
 • hotely a další ubytovatelé, kteří kladou důraz na udržitelnost a aktivněji ji propagují či mají certifikát udržitelných služeb
 • restaurace, které kladou důraz na lokální gastronomii a odebírají sezónní suroviny od místních výrobců/farmářů, dále veganské a vegetariánské restaurace
 • dalším relevantním subjektům v cestovním ruchu, které poskytují udržitelné služby či jsou atraktivními místy vhodné pro osoby, vyhledávající udržitelnější způsob trávení své dovolené po ČR 

CzechTourism nabízí:

Po vyhodnocení žádostí bude navržena vhodná forma propagace a vhodné kanály propagace, např:

 • zveřejnění kontaktních údajů a propagace nabídky na webu VisitCzechRepublic v rámci udržitelného cestovního ruchu
 • či na stránkách Kudy z nudy pro domácí cestovní ruch
 • marketingová podpora v rámci kampaní zaměřených na udržitelný cestovní ruch (press tripy, tiskové zprávy, články atd.)

Podmínky:

Podmínkou zařazení na weby je zaslání krátkého textu zaměřeného na nabízené služby s důrazem na udržitelnost a zaslání alespoň dvou kvalitních fotografií na šířku. V případě propagace na VisitCzechRepublic.com by měl subjekt mít webovou stránku minimálně v anglickém jazyce.

V případě, že splňujete výše uvedené podmínky a měli byste zájem o spolupráci s CzechTourism, kontaktujte Terezu Kadlecovou:

Ing. Tereza Kadlecová
Junior Product Manager
E-mail: kadlecova@czechtourism.com
Mobil: +420 420 777 702 784

Bezbariérovost

Hledají se poskytovatelé služeb v cestovním ruchu, jejichž služby jsou vhodné pro osoby s různými druhy postižení (např. osoby se sníženou pohyblivostí, osoby se zrakovým nebo sluchovým postižením).

Výzva je určeno pro:

 • cestovní kanceláře, agentury a průvodce
 • hotely a restaurace
 • další relevantní B2B subjekty v cestovním ruchu, které poskytují služby v oblasti bezbariérového cestovního ruchu

CzechTourism nabízí:

Po vyhodnocení žádostí bude navržena vhodná forma propagace a vhodné kanály propagace, např:

 • zveřejnění kontaktních údajů na webu VisitCzechRepublic
 • marketingová podpora v rámci workshopů, seminářů, webinářů a dalších kampaní zaměřených na bezbariérový cestovní ruch, pořádaných zahraničními zastoupeními CzechTourism

Podmínky:

Nezbytnou podmínkou účasti v projektu je schopnost zajištění kompletních služeb alespoň pro 1 cílovou skupinu bezbariérového cestovního ruchu (osoby s postižením pohybového ústrojí, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením). Podmínkou v případě incomingu je schopnost zaměstnanců komunikovat alespoň v jednom světovém jazyce (angličtina/němčina), schopnost zajištění tlumočnických služeb a asistence pro zahraniční klientelu.

V případě, že splňujete výše uvedené podmínky a máte zájem o spolupráci, vyplňte, prosím, REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ.

Pro více informací kontaktujte:
Eva Šetková
Experience manažer
E-mail: setkova@czechtourism.com
Mobil: +420 774 784 702