Turistika, možnosti spolupráce i věda: Královéhradecký kraj prezentoval na podnikatelském kooperačním fóru v Polsku

Zástupci krajských organizací reprezentovali Královéhradecký kraj na 30. Polsko-německo-českém podnikatelském kooperačním fóru, které bylo spojené s konferencí k 20. výročí spolupráce mezi regionálními samosprávami — Dolnoslezským vojvodstvím a Královéhradeckým, Pardubickým a Libereckým krajem. Zájemcům představil turistické možnosti kraje a možnosti čerpání dotací pro přeshraniční spolupráci.

Turistika, možnosti spolupráce i věda: tak se Královéhradecký kraj prezentoval na podnikatelském kooperačním fóru v Polsku

Z oblasti cestovního ruchu účastníky nejvíce zajímaly tipy na výlety do Královéhradeckého kraje, a to hlavně v podobě map.

„Návštěvníci si s sebou odnášeli zejména nově vydanou česko-polskou mapu rozhleden, dále pak mapy s turistickými tipy v česko-polském pohraničí a další propagační tiskoviny jednotlivých turistických oblastí,“ uvedla Lucie Rolová z Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu. Zpestřením informačního pultu byla videoprojekce turistických atraktivit Královéhradeckého kraje a ochutnávka Petráčkových hořických trubiček, které nesou pečeť Chráněné zeměpisné označení.

V oblasti grantů a dotací byl největší zájem o informace týkající se přeshraničního programu Interreg Česko–Polsko 2021–2027 i o další mezinárodní programy a fondy. Šlo například o Mezinárodní visegrádský fond, v rámci kterého lze rovněž realizovat česko-polské přeshraniční projekty.

„Návštěvníci stánku Královéhradeckého kraje se zajímali zejména o knihy a publikace s popisem inspirativních přeshraničních projektů a o konkrétní dotační příležitosti v jednotlivých prioritách mezinárodních programů a fondů,“ sdělil Roman Klíma z Odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací. Přímo na stánku se podařilo iniciovat několik nových projektových záměrů v oblasti podpory podnikání a rozvoje kulturních aktivit.

Centrum investic, rozvoje a inovací zaujalo návštěvníky publikacemi o možnostech čerpání evropských dotací v Královéhradeckém kraji, o službách Welcome office, které centrum zajišťuje, a v neposlední řadě inspirativní brožurou Rozsviťme vědu a inovace v Královéhradeckém kraji, jež čtenářům přibližuje některá vědecká odvětví v kraji a jejich významné představitele.

V polském města Karpacz, kde se fórum odehrálo, reprezentovaly kraj Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu ve spolupráci s krajským Odborem regionálního rozvoje, grantů a dotací a Centrem investic, rozvoje a inovací.