Sdružení Český ráj uzavírá třicátý rok činnosti

Sdružení Český ráj jako oficiální organizace destinačního managementu již 30 let vytváří turistickou nabídku pro návštěvníky regionu známého doma i v zahraničí.

„Na sklonku roku přicházíme jako vždy s bilancováním a hodnocením uskutečněných aktivit a činností a plánováním těch budoucích. Letošní rok byl pro nás jubilejní, snažili jsem se svojí činností přispět k rozvoji a propagaci míst od Mladé Boleslavi přes Mnichovo Hradiště po Turnov a Malou Skálu, Jičín a Novou Paku. Sdružení Český ráj má v současnosti 64 členů mezi nimiž jsou města a obce a podnikatelské subjekty, zabývající se turistickým ruchem,“ shrnula Jitka Kořínková, ředitelka organizace.

Vybíráme nejzajímavější aktivity:

* Každý rok vydáváme nové či aktualizované (tištěné i elektronické) tiskoviny, které jsou v informačních centrech k dispozici zdarma. Letos to byly tipy na pěší, cyklo, pohádkové a bezbariérové výlety, Turistické noviny Českého ráje, aktualizovaný dotisk brožury Po stopách Albrechta z Valdštejna a nejnovější tiskovina Rozhledny a vyhlídky Českého ráje.

* Ve spolupráci s našimi partnery, ale hlavně s našimi návštěvníky, se snažíme „Chránit náš ráj“, aby zůstal pro nás všechny co nejdéle takový, jak ho známe. Jako první v České republice jsme se ve spolupráci se SEV Český ráj dotkli ožehavého tématu „odskakování si“ v přírodě a máme na to velmi dobrou zpětnou vazbu, protože si nejen my uvědomujeme důležitost osvěty v tomto směru!

* V rámci našeho 30letého výročí jsme zájemce pozvali zdarma na čtyři skvělé cestovatelské přednášky s fotografkou Pavlou Bičíkovou na téma Český ráj známý neznámý.

* Zmonitorovali jsme téměř 1 400 informačních tabulí na území Českého ráje a budeme provádět jejich obnovu v jednotném grafickém stylu.

* Každý rok sledujeme návštěvnost a dotazujeme se turistů i místních, abychom zjistili, co je zajímá a čím naši nabídku doplnit.

* Spravujeme několik webových prezentací, tu hlavní na doméně www.cesky-raj.info. Letos jsme připravili novou verzi webu www.regionalniprodukt.cz, kde představujeme tradiční regionální řemeslníky, zemědělce i výrobce potravin.

* Vytvořili jsme několik nových videopozvánek do českorajských měst a image video Po stopách Albrechta z Valdštejna.

* Průběžně doplňujeme naši fotobanku.

* Najdete nás na sociálních sítích fg: @ceskyraj.destinace, ig: www.instagram.com/ceskyrajcz/.

* Účastnili jsme se také řady propagačních a prezentačních akcí, spolupracovali s novináři a influencery. Proběhlo několik důležitých setkání s informačními centry a zástupci podnikatelů.

Vše se v našem podání nese v zájmu trvalé udržitelnosti rozvoje regionu, a i když se to ne vždy daří, chceme v tomto trendu i nadále pokračovat.

Děkujeme všem partnerům, kteří nás v tom podporují a těšíme se na společné aktivity v roce 2023.