Jsme Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace

V prosinci odstartovala nová příspěvková organizace Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu. Kromě toho, že přebírá dosavadní činnost končící Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z. s. a Revitalizace KUKS, o. p. s, připravuje i spoustu nových projektů.

Podle ředitele Martina Soukupa čeká centrálu spousta kreativní práce. „Náš kraj toho má tolik co nabídnout! Náš úkol bude využít potenciál krásné přírody, kulturně-historických památek a příjemných lidí ve službách k tomu, aby byl kraj zviditelněn nejen u nás, ale i v zahraničí. Chceme k nám přilákat návštěvníky za zajímavými zážitky a za „pohodově“ stráveným časem. Chceme využít méně známých míst v regionu s cílem rozprostřít cestovní ruch po celém kraji a odlehčit tak v sezoně místům jako jsou Krkonoše a Český ráj“ uvedl Soukup.

Nová centrála bude i nadále koordinovat a rozvíjet turistické nabídky regionu a prezentovat kraj. „Budeme zajišťovat marketing v oblasti cestovního ruchu a spolupracovat a propojovat jednotlivé aktéry cestovního ruchu v území – tedy oblastní destinační společnosti, obce, města, provozovatele ubytování, návštěvnická a informační centra, muzea, hrady a zámky a další,“ dodal Soukup.

Podle náměstkyně hejtmana pro kulturu a cestovní ruch Martiny Berdychové bude nová organizace impulsem rozvoje cestovního ruchu v kraji. ,,Cestovní ruch je oblastí různorodých aktérů, potřeb a očekávání. A právě koordinační, podpůrná a iniciační role krajské centrály cestovního ruchu by rozvoji a provázání různorodých záměrů měla pomoci. Její činnost bude hodně tvůrčí a kreativní. Na nové náměty, projekty a spolupráci se moc těším,“ uvedla Berdychová.

Pod krajskou Centrálu nově spadá i obecně prospěšná společnost Revitalizace KUKS. ,,Naše Centrála převzala pracovní agendu Revitalizace KUKS a zaměstnala dva její pracovníky. Naším úkolem je nyní zapojit tyto pracovníky, celkově nastavit fungování našeho týmu a pokračovat v realizaci schváleného marketingového plánu,“ upřesnil Martin Soukup.

Jsme Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace