Kampaň Cestujete odpovědně? se vydařila

Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu v rámci propagace udržitelného cestovního ruchu realizovala kampaň Cestujete odpovědně? Proběhla od srpna do listopadu 2023 ve spolupráci krajské centrály cestovního ruchu a státní agentury CzechTourism, která má v gesci cestovní ruch na celostátní úrovni.

Cílem kampaně bylo zdůraznit veřejnosti, aby se během svých výletů po Královéhradeckém kraji chovala odpovědně a šetrně k přírodě a nezanechávala po sobě žádné stopy. Kampaň byla zacílená na rezidenty Královéhradeckého a Pardubického kraje, ale také na Pražany, jakožto časté návštěvníky Krkonoš.

Celkové náklady kampaně dosáhly bez mála 300 tisíc Kč, z toho polovinu hradila agentura CzechTourism. Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu hodnotí kampaň velice pozitivně. ,,Téma udržitelnosti, šetrnosti a společenské odpovědnosti mezi obyvateli rezonuje. Kampaň byla jednou z nejvydařenějších, proto přemýšlíme, jak v ní budeme pokračovat v roce 2024,“ uvedla Petra Bednářová, projektová koordinátorka KHK CCR.

Obyvatelé Hradce Králové si kampaně mohli všimnout především v autobusech MHD, kde byly vylepené plakáty. Zaujmout je mohl také polep na autobusu nebo CLV plocha na Terminálu hromadné dopravy. Pražany oslovila kampaň v metru, kde se nacházelo na 50 kusů plakátů formátu B1 u eskalátorů.

Z rozpočtu kampaně se dále podařilo vytvořit edukativní video, které vtipně vysvětluje, jaké je využití toaletní lopatičky. S její pomocí totiž lidé, kteří musí v přírodě vykonat svou potřebu, po sobě nezanechávají žádné stopy.

 

V neposlední řadě vyšel k tématu inzertní nativní článek v celostátní ESG příloze online Deníku a další článek v online prostředí, a také proběhla online kampaň, která byla rozdělená mezi bannerovou reklamu a sociální sítě. Nezapomnělo se také na děti. Byly pro ně vytvořeny omalovánky, ve kterých si mohou podle svých představ vybarvit obrázky z Devatera Cestujete odpovědně?