13. ročník projektu Po stopách šlechtických rodů

Rok 2023 bude ve znamení šlechtického rodu Harrachů. Zaměří se na něj 13. ročník projektu Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů s podtitulem Harrachové – vznešenost zavazuje.

Starobylý rod Harrachů patřil mezi nejvýznamnější šlechtické rody. Jeho představitelé hráli zásadní roli v našich dějinách jako vysocí představitelé státu a církve, ale také jako pokrokoví správci panství. Na území Královéhradeckého kraje jsou Harrachové úzce spjati se svým letním sídlem, kouzelným Hrádkem u Nechanic. V letošním roce si ostatně připomínáme 70 let od jeho zpřístupnění veřejnosti.

Právě letní lovecké a reprezentační sídlo Harrachů bude společně se zámkem Janovice u Rýmařova hlavním objektem letošního harrachovského roku. Jedním z výstupů projektu bude obnova části hostinských pokojů na Hrádku a také kaple v Janovicích.

Na slavnostní zahájení projektu, které proběhlo v prostorách proslulých harrachovských skláren, budou navazovat další aktivity jak na objektech Národního památkového ústavu, tak v dalších bezmála třiceti institucích, které se k projektu přidaly. Součástí budou také přednáškové cykly, speciální prohlídky, kulturní akce a vydání dvou monografií.

Po stopách šlechtických rodů je projekt, který Národní památkový ústav organizuje ve spolupráci s Ministerstvem kultury České republiky a dalšími vědeckými a paměťovými institucemi. Cílem je výzkum a prezentace odkazu šlechtických rodů zemí Koruny české, jejichž někdejší rezidence Národní památkový ústav spravuje. Více o projektu na www.npu.cz

Malovaný obraz vozu taženého dvěma koňmi v okolí Hrádku u Nechanic